Slide Paradox-Psychology 2019 All Rights Reserved - ITSIAA - USA. A Paradox-Pszichológia egy merőben új, forradalmi szemléletet képvisel. Segítségével új távlatokat nyithatunk a terápiák világában.
A Paradox-Pszichológia kivételes módon képes azokat az önmaguknak ellentmondó tudatos és öntudatlan folyamatokat láttatni, melyek konfliktusainkért felelősek. Alkalmazása révén már nem csak felszínes módon segíthetünk, hanem a teljes átalakulásban vehetünk részt.
Azzal foglalkozik, ami mellett mások elsiklanak... Paradox-Pszichológia

Akik találkoztak már vele...

Kifejezetten jól éreztem magam a képzésen, nagyszerű csapat  jött össze. Minden egyes hétvége egy – egy újabb felismerést tartogatott számunkra. És ami a legfontosabb. Az új szemléletet és látásmódot, amiért jöttem, valóban megkaptam. Köszönet érte!

B. Emőke – Szeged

A Paradox-Pszichológia alapjaiban rezegteti meg az eddigi nézeteket és módszereket. Csak azoknak való, akik valóban mernek gondolkodni és felfedezni. Fantasztikus élmény volt végre mélységeiben látni az életet és önmagamat. Köszönöm.

Sz. Krisztina – Budapest

Paradox-Pszichológia. Az ajtó, amit ha kinyitsz, már nincs visszaút. Segítségével értelmet nyer minden történés az életedben. Nem bántod többé sem magad sem másokat. Béklyóidat nem leveted, hanem elhagynak téged. És a kettő közt óriási a különbség….

K. Sándor – Jászberény

A PP megmutatja, hogyan tudunk egyszerű és közvetlen módon eljutni önmagunk és mások legmélyebb megértéséig. Számomra a képzés egyértelműen új kapukat nyitott meg. Segítségével végre nem problémákat kezelünk, hanem életeket oldunk meg. Köszönöm!

Dr. B. Elvira – Budapest

Azt gondoljuk az idő majd mindent megváltoztat. De ez nem igaz. Csak a cselekvés hozhat változást. És ha nem teszünk semmit, nem változik semmi.

Paradox-Pszichológia

AZ ÉRTETLENSÉG VAKSÁGA

Kétségtelen, hogy lelki problémáinkra a mai napig sem voltunk képesek megfelelő megoldásokkal szolgálni. Hiába varrtuk előszeretettel a szülők és a tudatalatti nyakába a felelősséget, és igyekszünk különféle spirituális hitrendszerekre támaszkodni, életünk egyre zűrzavarosabbá válik ahelyett, hogy végre rend teremtődne.

Vajon mi lehet a baj?

Lehet, hogy rossz úton indultunk el?

Ahhoz, hogy erre választ kaphassunk, lényeges megértenünk a következőket:

Az ember nem a gondolatai, hanem a kapcsolódásai által létezik, mint minden más is. Ahogy egy fa gyökerei kapcsolódnak a földhöz és levelei a napfényhez, úgy kapcsolódik az ember is a körülötte lévő világhoz. Létezni tehát annyit tesz, mint kapcsolódni. Ezért ha nincs kapcsolódás, nincs élet sem. Kapcsolódásaink minőségét pedig – ahogy ezt az ITS oldalán részletesen olvashatjuk -, minden esetben gondolkodásmódunk iránya, nem pedig gondolataink határozzák meg. Ezért ha gondolkodásunk iránya változatlanul a korlátozottságot, ennek következtében pedig a destruktivitást támogatja, tehetünk bármit is, konfliktus jön létre. Vagyis gondjaink valódi forrását mindig is téves helyen kerestük.

Mit jelent ez….

Minden élet-rendellenességünk és gondunk kiváltó oka, amely megakadályozza az embert abban, hogy megfelelő minőségben működjön együtt másokkal, annak gyökere, hogy nem értjük és nem ismerjük gondolkodási folyamataink általános jellegét. És addig, amíg gondolkodási folyamataink ismeretlenek maradnak, továbbra sem fogjuk látni azokat az önmaguknak ellentmondó folyamatokat, melyek következtében neurotikus állapotaink létrejönnek. Legyenek ezek párkapcsolati, munkahelyi vagy egyéb konfliktusok.

Annak érdekében tehát, hogy problémáink rendeződjenek, elsődlegesen a gondolkodás tényleges tevékenységével összefüggésben lévő dolgokat kell megértenünk. Minden más pedig lényegtelen.


A TÉNYEK LÉLEKTANA

Ebből kifolyólag a Paradox-Pszichológia közvetlen mód felhasználva az ITS szemléletét nem a múlt és nem is a gondolatok elemzésével foglalkozik, hanem valami egészen rendkívüli dologgal. Egyedülálló módon képes feltárni azokat a rejtett módon zajló folyamatokat, melyek mentén értéktorzulásaink létrejönnek. Ennek következtében pedig láthatóvá teszi azokat az önmaguknak ellentmondó ambíció-párokat, melyek konfliktusainkért felelősek. Az így megvalósuló kollektív megértés folyamatán keresztül pedig kivezeti az embert abból a káoszból, ami teherként nehezedik életére.

A Paradox-Pszichológia, mint független szemléletrendszer példanélküli módon tárja elénk küzdelmeinket generáló gondolkodási folyamatainkat – beleértve itt az elme tudatos és tudattalan részeit is. Ennek következtében pedig nem csak felszínes és részleges változás következik be, hanem a teljes átalakulás. Egyszóval rendet teremt. Egészében, nem pedig részlegesen. Minderre pedig különösen büszkék vagyunk. Olyan pillanat ez, mint amikor a korlátozások sötétségéből végre kimászunk a napfényre, és friss levegőhöz jutva újraéledünk.

Fő alkotóelemei: ITS szemlélet; Inverse-terápia; Inverse-táblázat; Generációs Hívószó; és a Fogalom-térkép.

A Paradox-Pszichológia használatával segítői tevékenységünket egy egészen rendkívüli élményt és produktivitást biztosító szintre emelhetjük, új távlatokat nyitva ezzel az emberi problémák megoldásával kapcsolatban. Egyszerűen kifejezve, e módszer használatával behozhatatlan előnyre tehetünk szert.

A Paradox-Pszichológia nem irányt mutat, hanem rámutat, passzív, mégis cselekvésre buzdít. Nem különböző elképzeléseket kínál, hogy mikor mit kellene tennünk, hanem annak módját mutatja meg, hogy miként foghatunk hozzá ahhoz a munkához, melyen keresztül már nem mintaszerűvé, hanem valódi alkotóvá válhatunk. És a kettő között igen csak nagy a különbség.

Belépni az elme rendszerébe, majd pedig e rendszer megérteni, maga a szabadság. És ekkor ráébredünk valami rendkívüli dologra. Hogy a világ nem valamiféle képzelgés és nem is az elme káprázata, hanem rettenetes valóság, a maga fájdalmaival és szenvedéseivel együtt. Mindezt pedig az ember hozta létre gondolkodásmódja révén. Addig, amíg ezt nem vagyunk hajlandóak a maga valóságában látni, senkivel sem tudunk együtt lenni, együttműködni. Együttlét nélkül pedig – legyünk bármilyen képzettek is – segítésünk fabatkát sem ér.

Önként is megadhatjuk az életnek azt, amire szüksége van, de ki is erőszakolhatja belőlünk. Mi döntjük el, melyik utat választjuk.

KÉPZÉSEINK ÉS TANFOLYAMAINK

Kreativitás & Egyszerűség

Képzéseinkkel az egyszerűséget képviseljük. Az egyszerűség nem a bonyolult dolgok feletti elsiklásról és azok mellőzéséről szól. Épp ellenkezőleg. Az egyszerűség azt jelenti, hogy a bonyolultság legmélyére hatolva megértjük annak minden kuszaságát, majd egy elegáns mozdulattal felszínre emeljük a letisztult lényeget. Mindez pedig a megszokottól eltérő, másfajta gondolkodásmódot, sok-sok törődést, és természetesen komoly odafigyelést igényel.

Az ITSIAA szervezet ezt az utat képviseli. Módszereink egyedülálló módon közelítik meg az emberi problémákat, alkalmazásuk során új távlatok nyílnak mind a terápiák világában, mind pedig az önismeret, önfejlődés területén. Sikeres vizsga esetén, az ITSIAA (Intelligent Thinking System Independent American Association) szervezet által kiadott nemzetközi tanúsítványt (ITSIAA Certification) szerezhetünk.

Fontos megérteni. Csak akkor fedezhetjük fel az élet szépségét, ha az önmagába bonyolódott elmében rendet teremtünk. Ehhez pedig kreativitás szükséges. Márpedig kreativitás csak a szabadságban létezik.

Új Generáció

Csatlakozz Te is a segítők új generációjához! Támogatási programunkról bővebb információt az ITSIAA – MAGYARORSZÁG menüpontra kattintva kaphatsz.

LÉPJ ÚJ SZINTRE!

ITS COMPLEX THERAPY
PARADOX-PSZICHOLÓGIA
NEURO-SOMATIC HIPNÓZIS
AZ ELME FORRADALMA