NEM CSAK EGY A SOK KÖZÜL

EGYEDI

INTENZÍV

HATÉKONY

PARADOX-PSZICHOLÓGIA KÉPZÉS

A JÖVŐ MÓDSZERTANA

A Paradox-Pszichológia képzésen az ITS szemléletének terápiás gyakorlatban történő használatát sajátíthatjuk el.

Egy olyan módszer birtokába kerülhetünk, amely nem csak hiánypótló, hanem új alapokat teremthet a terápiák világában. Általa az emberi problémák megszokott megközelítési módja helyett egy teljesen újszerű szemléletet ismerhetünk meg. Egyedülálló módon tárjuk fel az elme funkcionális szerkezetén keresztül azokat az önmaguknak ellentmondó Én-folyamatokat, melyek minden egyes emberi probléma forrásai. Mindezt egyszerűen, hatékonyan és kifinomult módon tesszük meg.

A Paradox-Pszichológia használatával terápiás munkánk során behozhatatlan előnyre tehetünk szert.

A HELYES SORREND

Miközben konfliktusaink alapja a „meg kell tennem”, és a „nem szabad megtennem” kettősségének kényszeréből ered, addig terápiás módszereink többsége az egyént pontosan ugyanebbe a helyzetbe kényszerítik vissza. Leginkább annak kényszerképzete által, hogy a változás érdekében a klienst el kell indítani valami új felé. Azonban a változás egyetlen akadálya, paradox módon maga a változás vágya.

A változás nem “valaminek az elérése”, hanem pont ellenkezőleg. Ellentmondásos cselekedeteink végleges befejezése. Ezért ha klienseinknek tényleges segítséget szeretnénk nyújtani élete átfordításában, egy merőben új megközelítési módra van szükségünk. Ennek lényege, felismerni az elme paradox folyamatait, ezáltal pedig visszaállítani a helyes sorrendet. Ugyanis folyamatosan úgy akarjuk életünket megváltoztatni, hogy közben nem értjük azt. Másként kifejezve: nem ismerjük gondolkodási folyamataink általános jellegét.

Ezért a helyes sorrend a következő: elsőként az emberi természet (gondolkodási folyamat) megértésével kell foglalkoznunk, majd ezek után pontosan látni fogjuk, hogy miként alakíthatjuk át életünket. Ha egyáltalán át kell azt alakítani. Hisz lehetséges, hogy természetünk, gondolkodásmódunk megértése már maga lesz a változás. Annak érdekében pedig, hogy mindez megvalósulhasson, természetesen szakítani kell a hagyományos megközelítési módokkal. Ezért a 15 nap a megújulás és a formabontás jegyében zajlik.

A Paradox-Pszichológia jelenleg az egyetlen olyan képzés, ahol ezzel a szemlélettel találkozhatsz. Azzal a látásmóddal, melynek segítségével már nem csak az egyéni élet, hanem a kollektív létezés szintjén is új alapokat teremthetünk. És ez nagyszerű és kivételes dolog.

A TÉNYEK LÉLEKTANA

A Paradox-Pszichológia, az önmaguknak ellentmondó kollektív motivációk tényszerű feltárásának, megértésének és semlegesítésének módszere. Ebből kifolyólag, mint önálló és független szemléletrendszer, egyedülálló módon képes a konfliktusokat generáló „Én” mozgásainak láttatására – beleértve itt a tudatos és tudattalan részeket is. Így használata során nem csak felszínes változás következik be, hanem gyökeres és teljes átalakulás.

Fő alkotóelemei: ITS szemlélet; Inverse-terápia, Generációs Hívószó, Fogalom térkép.

Jellemzői: Egyszerűség, tényszerűség, kifinomultság.

Célja: Nem a lelki problémák megszokott, tüneti szinten történő kezelése és “gyógyítása”, hanem az egyéni élet egészében történő átalakulásához való hozzásegítés.

A Paradox-Pszichológia nem ragad bele a szimbólumok és jelképrendszerek illuzórikus világába, és nem is a múlt felgöngyölítésén keresztül akar megoldásokkal szolgálni – hanem épp ellenkezőleg. Az élő és eleven kapcsolódási pontokkal foglalkozik. Ennek okán elhatárolódik az analízis (pszichoanalízis) bármilyen formában történő alkalmazásán alapuló eljárásoktól, és azoktól a technikai megoldásoktól is, melyek transzformációra, átalakításra törekszenek. Hisz soha nem az a lényeg, hogy miről mit gondolunk, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mélységeiben látni és megérteni a gondolkodás folyamatának összetett folyamatait. Szerveződéseit, rendszereit, és törvényszerűségeit.

Ha képesek vagyunk felébreszteni az egyénben az érzékelés nagyszerű képességét, akkor a megértés folyamatának segítségével megszűnhetnek konfliktusainak okai. Azaz véget ér a küszködése azért az ideáért, ami voltaképp nem is ő. A Paradox-Pszichológia jelenleg az egyetlen olyan képzés, ahol azzal a szemlélettel találkozhatsz, amely ezt az utat követi…

TEMATIKA

Paradox-Psyhology © 2019 All Rights Reserved - ITSIAA - U.S.

 • Öröklött kognitív mintarendszerek
 • A gondolkodás öt iránya
 • Az emberi lét hármas felosztása: agy-ego-elme
 • Az „ÉN” létrejöttének folyamata, működésének mechanizmusa és természete
 • Az „ÉN” alapmotivációi, kapcsolódási pontjainak folyamatdinamikája
 • Az Elme funkciója, mozgásainak iránya
 • Az Elme és az „ÉN” viszonypontjainak feltérképezése
 • Az „ÉN” idő- és téralkotó funkciója
 • A gondolatok létrejöttének folyamata, horgonypontok feltárása
 • A gondolkodásmód irányainak érzékelése
 • A logika szerepe és természete
 • Mi a tudat
 • Tudat, tudatalatti és a kollektív tudattalan viszonyai jellemzői
 • A tudatalatti mozgásának és irányainak megfigyelése
 • Az „ÉN” központosító mechanizmusa
 • A psziché energia-felvételének folyamata
 • Az ideák kollektív szerepe a hétköznapok során
 • Válaszreakciók törvényszerűségei
 • A Paradox-Pszichológia – a tények lélektana
 • Az analízis és transzformálás anomáliái
 • A megfigyelő és megfigyelt kettősségének konfliktusai
 • A lényeges és lényegtelen differenciálása
 • A tényszerű látásmód “technikája”
 • Kapcsolatrendszerek modellezése
 • Jelképek és szimbólumrendszerek helyes használata
 • A megértés és a felismerés folyamata
 • A fogalomtérkép bemutatása
 • Függőségek lélektana a PP szemlélete alapján
 • A figyelem művészete
 • A kapcsolatrendszerek hármas felosztása
 • Konfliktusok önfenntartó folyamatai
 • A helyes önismeret elsajátítása
 • Paradox rendszerek feltárása a gyakorlatban
 • A PP alkalmazása terápiák során
 • A változás dinamikája az ITS személetet alapján
 • Viszonyulási pontok és azok értéktorzulásainak felfedezése
 • Ok-okozat-ok összefüggése, mint paradox folyamatok
 • Inverse-rendszer alapjai
 • Ismerkedés az Inrvese-táblázattal
 • Az Inverse-terápia alkalmazása a gyakorlatban
 • Az Inverse-táblázat kitöltése, tanulmányozása, gyakorlati alkalmazása
 • A Fogalom térkép bemutatása
 • A szavak mögöttes tartalmának megfejtése
 • A fogalom térkép használata a gyakorlatban
 • A Generációs-Hívószó (GH) története
 • Ismerkedés a Generációs Hívószóval
 • A GH jellemzői, viselkedése és természete
 • A GH megtalálásának folyama
 • A GH használata a hétköznapok során
 • A Központi cselekvő megismerése
 • “Pót-anya” és “pót-apa” leleplezése a GH segítségével

Kinek ajánljuk a képzést?

A Neuro-Somatic Hipnózis (NSH) képzés neked való:

 • Ha lényeges számodra, hogy ne téveszd meg önmagad mert tudod, hogy ezzel másokat is megtévesztesz.
 • Ha felelősségteljesen viszonyulsz terápiás munkádhoz, ezáltal pedig klienseid felé.
 • Ha komolyan aggódsz a jövőért.
 • Ha készen állsz munkádban új szintre lépni.
 • Ha már nem éred be a megszokott magyarázatokkal és elméletekkel.
 • Ha már felfigyeltél módszereink anomáliáira.

Kiknek szól a Neuro-Somatic Hipnózis (NSH) képzés?

 • Azoknak, akik egy új életpálya megkezdésén gondolkodnak (Paradox-Psychology Counselor),
 • Azoknak a kezdő és gyakorlott szakembereknek, aki új szintre kívánnak lépni a tanácsadás, illetve a terápia területén.

Technikai információk

JOGOSULTSÁG

A Neuro-Somatic Hipnózis (NSH) képzés sikeres elvégzése és az eredményes vizsga után az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett ITSIAA (Intelligent Thinking System Independent Association) szervezet által kiállított angol nyelvű tanúsítványt szerezhetsz, amely a következőkre ad jogosultságot:

 • Az “NSH CHt – Holistic Hypnotherapist” megjelölés használata.
 • Munkád során a “NSH – Mentorprogram” kifejezés használata.

JELENTKEZÉS

 • A Neuro-Somatic Hipnózis (NSH) jelentkezés alapfeltétele: személyes felvételi előbeszélgetés
 • A hatékonyság végett a programon résztvevők létszáma korlátozott, maximális létszám: 8 fő. A résztvevők felvétele nem függ a jelentkezés sorrendjétől.
 • Jelentkezés e-mailben: info@its-iaa.hu
 • Jelentkezés előtt javasoljuk, olvasd el: ITS; ITSIAA-MAGYARORSZÁG; és a PARADOX-PSZICHOLÓGIA oldalakat.

VIZSGA

 • Személyes Nyitó/Bontó kérdések megfogalmazása script formájában.
 • Magyar nyelvű vizsga teszt kitöltése.
 • Szóbeli vizsga.

DÍJAZÁS

 • A teljes képzés díja: 420.000, – Ft/fő
 • Előleg összege: 120.000,- Ft
 • Részletfizetési lehetőség az előleg befizetése után 3 X 100.000,- Ft
 • A képzés ismétlésének díja a teljes képzés 50%-a, azaz 210.000,- Ft/fő

IDŐPONTOK, ELÉRHETŐSÉGEK

 • A következő 15 napos Neuro-Somatic Hipnózis (NSH) képzés időpontjai: 2021. november 20-21-22., december 4-5-6., 2021. január 8-9-10., január 29-30-31., február 19-20-2
 • A képzés összesen 180 óra, ami tartalmazza az otthoni önálló munkát is.
 • Az oktatási napok péntek-szombat-vasárnap 10-től 18 óráig tartanak.
 • A képzés helyszíne: CEU – Közép-európai Egyetem, Budapest, Nádor utca 15.

KÉPZÉSEINK ÉS TANFOLYAMAINK

Kreativitás & Egyszerűség

Képzéseinkkel az egyszerűséget képviseljük. Az egyszerűség nem a bonyolult dolgok feletti elsiklásról és azok mellőzéséről szól. Épp ellenkezőleg. Az egyszerűség azt jelenti, hogy a bonyolultság legmélyére hatolva megértjük annak minden kuszaságát, majd egy elegáns mozdulattal felszínre emeljük a letisztult lényeget. Mindez pedig a megszokottól eltérő, másfajta gondolkodásmódot, sok-sok törődést, és természetesen komoly odafigyelést igényel.

Az ITSIAA szervezet ezt az utat képviseli. Módszereink egyedülálló módon közelítik meg az emberi problémákat, alkalmazásuk során új távlatok nyílnak mind a terápiák világában, mind pedig az önismeret, önfejlődés területén. Sikeres vizsga esetén, az ITSIAA (Intelligent Thinking System Independent American Association) szervezet által kiadott nemzetközi tanúsítványt (ITSIAA Certification) szerezhetünk.

Fontos megérteni. Csak akkor fedezhetjük fel az élet szépségét, ha az önmagába bonyolódott elmében rendet teremtünk. Ehhez pedig kreativitás szükséges. Márpedig kreativitás csak a szabadságban létezik.

Új Generáció

Csatlakozz Te is a segítők új generációjához! Támogatási programunkról bővebb információt az ITSIAA – MAGYARORSZÁG menüpontra kattintva kaphatsz.

LÉPJ ÚJ SZINTRE!

ITS COMPLEX THERAPY
PARADOX-PSZICHOLÓGIA
NEURO-SOMATIC HIPNÓZIS
AZ ELME FORRADALMA