• THE  WAY OF THE REVOLUTIONARY MIND •

Intelligent Thinking System

• THE WAY OF THE REVOLUTIONARY MIND •

Intelligent Thinking System

• THE WAY OF THE REVOLUTIONARY MIND •

Intelligent Thinking System

A remény illúziója

Bár még soha nem tevékenykedett ennyi szakértő és tanácsadó az emberi lélek gyógyításának területén, mégis úgy tűnik, mintha a világunk mélyebben szenvedne, mint valaha. A szorongás, stressz, depresszió és egyéb mentális problémák megfékezhetetlenül növekednek, milliók keresnek megoldást belső feszültségeikre és félelmeikre, közösségeinkben a konfliktus és a megosztottság csak fokozódik, életünk pedig egyre kaotikusabbá válik.

Vajon mi lehet ennek az oka?

Filozófusok és pszichológusok nagytöbbsége szerint az emberi természet megváltoztathatatlan, ezért az egyént legfeljebb módosítani és nevelni lehet. Ennek jegyében születtek meg jelenlegi módszereink, melyek a pszichológiai nyomás csökkentésére és az egyén alkalmazkodásának elősegítésére rendezkedtek be. Erről szólnak meditációs gyakorlataink, csoportos és egyéni terápiák, valamint a gondolati minták analizálására, átalakítására, és az okok feltárására épülő rendszereink.

Bár lehet, hogy e megközelítések értékesnek tűnhetnek, azonban látható módon mégsem tudják teljességében rendezni társadalmi és személyes problémáinkat. Úgy tűnik, mintha az egész nem lenne több, mint egy jól átgondolt marketingstratégia, amely az instant megoldások iránti vágyra, és a tekintélyelvűség hatalmára épít ahelyett, hogy valódi megoldásokat kínálna. Így aztán az ember a végtelen keresés spiráljában marad, ahol a valós, és mély életátfordulások helyett csupán a változás reményének illúzióját kapja.

Mindez jól megfigyelhetőek a WHO által nemrégiben közétett statisztikai adatokban is, mely szerint globálisan 300 millió, Európában pedig 40 millió ember küzd mentális problémákkal. Ezek az adatok rávilágítanak arra, hogy a jelenlegi megoldási kísérleteink – legyen szó akár egyéni, akár terápiás beavatkozásokról – nem csak hogy nem állítják meg a problémák fokozódását, de még visszafordítani sem képesek azokat.

Szükségszerű átfordulás

Egyértelmű tehát, hogy az emberi élet minőségének új szintre emeléséhez szükség van egy friss, a jelenlegi koncepcióktol eltérő megközelítésre. Olyanra, amely radikális gondolkodásmódbeli változást hozva, képes lebontani azokat a korlátokat, melyek jelenleg nem csak a segítői szakmát, hanem az ember gondolkodásmódjának egészét tartják fogva.

Az iTS (Intelligent Thinking System) ezt az utat képviseli, megkérdőjelezve azokat a nézeteket, melyek szerint az emberi természet alpjaiban rögzített és ezáltal megváltozatathatlan. Helyette azt állítja, hogy miközben a minőségbeli átfordulás létfontosságú, egyben lehetséges is.

A kérdés tehát nem az, hogy szükség van-e változásra, hanem az, hogy mindez miként érhető el.

A remény illúziója

Olvasási idő kb.: 2 perc

Vajon mi lehet ennek az oka?

Filozófusok és pszichológusok nagytöbbsége szerint az emberi természet megváltoztathatatlan, ezért az egyént legfeljebb módosítani és nevelni lehet. Ennek jegyében születtek meg jelenlegi módszereink, melyek a pszichológiai nyomás csökkentésére és az egyén alkalmazkodásának elősegítésére rendezkedtek be. Erről szólnak meditációs gyakorlataink, csoportos és egyéni terápiák, valamint a gondolati minták analizálására, átalakítására, és az okok feltárására épülő rendszereink.

Bár lehet, hogy e megközelítések értékesnek tűnhetnek, azonban látható módon mégsem tudják teljességében rendezni társadalmi és személyes problémáinkat. Úgy tűnik, mintha az egész nem lenne több, mint egy jól átgondolt marketingstratégia, amely az instant megoldások iránti vágyra, és a tekintélyelvűség hatalmára épít ahelyett, hogy valódi megoldásokat kínálna. Így aztán az ember a végtelen keresés spiráljában marad, ahol a valós, és mély életátfordulások helyett csupán a változás reményének illúzióját kapja.

Mindez jól megfigyelhetőek a WHO által nemrégiben közétett statisztikai adatokban is, mely szerint globálisan 300 millió, Európában pedig 40 millió ember küzd mentális problémákkal. Ezek az adatok rávilágítanak arra, hogy a jelenlegi megoldási kísérleteink – legyen szó akár egyéni, akár terápiás beavatkozásokról – nem csak hogy nem állítják meg a problémák fokozódását, de még visszafordítani sem képesek azokat.

Szükségszerű átfordulás

Egyértelmű tehát, hogy az emberi élet minőségének új szintre emeléséhez szükség van egy friss, a jelenlegi koncepcióktol eltérő megközelítésre. Olyanra, amely radikális gondolkodásmódbeli változást hozva, képes lebontani azokat a korlátokat, melyek jelenleg nem csak a segítői szakmát, hanem az ember gondolkodásmódjának egészét tartják fogva.

Az iTS (Intelligent Thinking System) ezt az utat képviseli, megkérdőjelezve azokat a nézeteket, melyek szerint az emberi természet alpjaiban rögzített és ezáltal megváltozatathatlan. Helyette azt állítja, hogy miközben a minőségbeli átfordulás létfontosságú, egyben lehetséges is.

A kérdés tehát nem az, hogy szükség van-e változásra, hanem az, hogy mindez miként érhető el.

Bevezető

Olvasási idő kb.: 2 perc

Módszereink illúziója

Bár sosem volt még ennyi szakértő és tanácsadó, aki az emberi lélek gyógyításával foglalkozna, mégis úgy tűnik, mintha a világunk mélyebben szenvedne, mint valaha. A szorongás, depresszió és más mentális problémák megfékezhetetlenül növekednek, milliók keresnek megoldást belső feszültségeikre és félelmeikre, közösségeinkben a konfliktus és a megosztottság csak fokozódik, a világ pedig éppúgy ahogy az ember is, egyre kaotikusabbá válik. Ez egy olyan tény, melyet elméleti szinten ugyan tagadhatunk, azonban mindennapos következményeit már nem tudjuk kikerülni.

– Vajon mi lehet ennek az oka?

A filozófusok és pszichológusok többsége azt állítja, hogy az emberi természet már csak ilyen, és ilyen is fog maradni, ezért az egyént alapjaiban megváltoztatni nem, legfeljebb módosítani és nevelni lehet. Ennek kapcsán alakultak ki jelenlegi módszereink, melyek elsődlegesen a felhalmozódott nyomás csökkentésére, a lelki terhek enyhítésére, és az egyén alkalmazkodásának elősegítésére fókuszálnak. Erről szólnak többek között meditációs gyakorlataink, vagy az analízisre, az okkeresésre, és a gondolati sémák átalakítására épülő rendszereink.

Ebből kifolyólag, mivel terápiás módszereink a belső rendre épülő élet kibontakozása helyett inkább az alkalmazkodást és nevelést helyezik előtérbe, paradox módon azt a társadalmi rendet szolgálják ki, amely konfliktusaink közvetlen forrása.

Elfogadás helyett megkérdőjelezés

De mi van akkor, ha mindezt megkérdőjelezzük és nem vagyunk hajlandóak beletörődni abba, hogy az ember már csak ilyen és ilyen is fog maradni? Hisz eszesek, találékonyak és kreatívak vagyunk. Sőt. Bizonyos dolgokkal kapcsolatban rendkívüli képességekkel rendelkezünk. Miért ne lennénk tehát alkalmasak arra, hogy véget vetve a jelenlegi körülményeknek, életminőségünket egy új szintre emeljük? Igazolva ezzel azt, hogy az ember nem csak alkalmazkodásra, de valódi, mély átfordulásokra is képes.

Erich Fromm német szociálpszichológus azt állította, hogy az emberi természet nem rögzített, és hogy képes a radikális változásra. Aldous Huxley angol író és filozófus, aki leginkább a „Szép Új Világ” című disztópiájáról ismert, szintén azzal értett egyet, hogy az emberi természet, ezáltal pedig a társadalom is radikálisan megváltoztatható – csak meg kell találni azokat a módszereket, amelyek mindezt lehetővé teszik.

Az Intelligens Gondolkodás Rendszere (iTS) pontosan ugyanezt a meggyőződést vallja. Vagyis nem fogadja el azokat a fatalista nézeteket, melyek szerint az emberi természet rögzített és változatlan. Ehelyett azt állítja, hogy a változás lehetséges, egyben létfontosságú is. A kérdés már csak az, hogy miként érhetjük ezt el.

Erre a kérdésre adnak egyértelmű és világos választ az iTS szemléletére épülő programok. A másként élés lehetőségére.

Kíváncsi vagy, hogyan született meg az iTS?

Hallgasd meg a legfrissebb epizódunkat, ahol lépésről lépésre bemutatjuk az Intelligent Thinking System kialakulásának történetét. Merülj el velünk ebben az inspiráló utazásban!

Kíváncsi vagy, hogyan született meg az iTS?

Hallgasd meg a legfrissebb epizódunkat, ahol lépésről lépésre bemutatjuk az Intelligent Thinking System kialakulásának történetét. Merülj el velünk ebben az inspiráló utazásban!

Másként élni = másként gondolkodni

Ahhoz, hogy másként éljünk, másként kell gondolkodnunk. Ez nem egy bonyolult képlet. Azonban a „gondolkodjunk másként” nem azt jelenti, hogy egy sémát kicserélünk egy másik sémára, vagy egy nézőpontot egy másikkal helyettesítünk, ahogy ezt jelenleg tesszük. A csereberével gondolkodásunk rendszere és szerkezete továbbra is változatlan marad.

A gondolkodásmód megváltoztatása ennél sokkal mélyebb és összetettebb feladat.

Ahhoz ugyanis, hogy ez megvalósulhasson, nem a tartalom (sémák, gondolatok, kondíciók) módosítására, és nem is a generációs múlton történő évődésre kell törekedni. Mindezek csupán az intellektus kifinomult játékai, melyek továbbra is fogva tartják elménk kreatív részét. Hanem a gondolkodás folyamatának irányváltoztatására. Ha mindez bekövetkezik, már nem csupán a megszokott, tematikus átrendeződést érjük el, hanem egy olyan mérvű paradigmaváltás zajlódik le elménkben, amely már képes átformálni a tudat struktúráit. Megteremtve ezzel a gondolkodás evolúciós szintlépését.

Addig tehát, amíg továbbra is a megszokott teóriákat követve összekeverjük a „mit” és a „hogyan” fogalmát, illetve tovább süllyedünk a múlton való önsajnálkozás poklába, kizárólag a tünetek kezelésére korlátozódunk, életünk alapvető minősége pedig változatlan marad.

iTS. A tudatosság következő fejezete

Mindezek tükrében az iTS szemlélete radikálisan eltér a hagyományos megközelítésektől. Már nem a gondolatokat és viselkedési mintákat célozza meg, hanem egy sokkal mélyebb szintre fókuszál.

A belső zavar központi forrására. Arra a helyre, ahol létrejönnek azok a negatív, diszfunkcionális minták, melyek idővel konfliktusként törnek a felszínre.

Ebben az értelemben az iTS nem a sémák „kijavítására” vagy „megváltoztatására” törekszik, hanem felismerve, hogy minden egyes probléma forrása belső, paradox mechanizmusainkban keresendő, közvetlenül a gondolkodás szerkezetének átvilágítására, majd átalakítására helyezi a hangsúlyt.

Ennek eredményeképp az iTS képes eljutni a konfliktusok eddig rejtve maradt gyökeréig, melynek következtében egy problémát már nem csak tüneti szinten képes rendezni, hanem az egyén életét egészében alakítja át.

Mindezek megvalósításához az iTS szemlélete három kulcsfontosságú lépést határoz meg:

 1. A problémát okozó ellentmondások felfedezése és beazonosítása.
 2. Az ellentmondást életben tartó, kollektív szinten rejtőző központi állapot megtalálása, kibontása, majd értéktorzulásának rendezése.
 3. A teljes folyamat megvilágításán keresztül a helyes cselekvés irányának meglátása.

iTS gyakorlatok

Természetesen az iTS nem csupán elméleti háttérrel rendelkezik, hanem konkrét gyakorlatokkal is segíti az egyént e folyamatban. Ezek a gyakorlatok különböző nehézségi szinteken érhetőek el, így mindenki a saját tempójában haladhat előre a tudatosság új fejezetének útján.

I. Alapszinten (Alaptanfolyam – 4 nap) a következő technikákra fókuszálunk:

 • Kettős-negáció technikája: Segít abban, hogy a különböző állapotokhoz rendelt értékek helyükre kerüljenek.
 • Megkérdőjelezés technikája: Ezen keresztül alapozzuk meg a mentális stabilitást.
 • Négy állat gyakorlat: A gondolkodási struktúrák alapszinten történő feltérképezése.
 • Döntés-Mátrix gyakorlat: Segítségével láthatóvá válnak a döntés folyamatának paradoxonjai, melyek így rendezésre kerülnek. Ennek hatására minden élethelyzetben helyesen fogunk cselekedni.

II. Haladó szinten (Stabilitás Program – 12 nap) már mélyebbre mehetünk a folyamatokban:

 • Fogalomtérkép: Ezzel a módszerrel a szavak mögöttes tartalmát tesszük láthatóvá. Segítségével fény derül azokra az elfedett szándékokra, melyeket kommunikáció közben elrejtenek előlünk.
 • Inverz táblázat: Olyan mélységben láttatja gondolkodásunk irányát meghatározó szándékainkat, motivációinkat és vágyainkat, ahogy ezt még egyetlen módszer sem tudta felfedni.
 • Inverz terápia: A konfliktusok rendezésének technikája, felhasználva a kettős-negáció technikáját.

III. A legmagasabb, felső szinten (Egyéves iTS Complex Therapy képzés) a következő specifikus gyakorlatok állnak rendelkezésre:

 • Generációs Hívószó: Az iTS szemléletének esszenciája. Az egyetlen olyan módszer, amely képes arra, amit eddig lehetetlennek véltünk: felszínre emeli és láthatóvá teszi azt a személyes, ám egyben kollektív alapállapotot, ami tudatunk centrumában helyezkedik el, és minden problémánk kiindulási pontja.
 • Kollektív bontókérdések: Ezen keresztül hasznosíthatjuk a hipnózis előnyeit azáltal, hogy transzformálás helyett bontókérdéseket alkalmazunk a gondolkodás rendszerének átfordításához.
 • Kollektív transzérzékelés: Az iTS módszer által átdolgozott hipnózis technika, melynek támogatásával a bontó kérdések elhelyezhetővé válnak a tudattalan mélyrétegeibe.

Összefoglalva

Az iTS tényszerűen alátámasztott, mégis merésznek tűnő kijelentéssel él. Hogy a megújulás már nem választás kérdése – mindinkább szükségszerű lépés. És ha mindezt kényelemből, félelemből vagy tekintélyelvűségből nem merjük felvállalni, életünk minősége továbbra is ugyanezen a szinten marad. Ott, ahol a mai napig sem tanulta meg az ember, hogy egy másik ember bántása nem old meg semmilyen problémát, ott, ahol a szenvedésre, a küzdelemre, a szorongásra, vagy a zavarodottságra elkerülhetetlen dologként tekintünk.

Itt az idő tehát, hogy kellő komolysággal kijelentsük: a változás nem egy opció többé – hanem „kötelességünk”. Önmagunkkal, és a jövő generációival szemben.

Az iTS nem csak egy eszköz. Útmutató egy merész, új világ felé. Egy világ felé, ahol a helyes értékek mentén való élet nem pusztán álmokban rejlik, hanem a tettek valóságában.

Köszönjük, hogy elidőztél oldalunkon, és reméljük, találkozunk ezen a fantasztikus úton!

Másként élni = másként gondolkodni

Ahhoz, hogy másként éljünk, másként kell gondolkodnunk. Ez nem egy bonyolult képlet. Azonban a „gondolkodjunk másként” nem azt jelenti, hogy egy sémát kicserélünk egy másik sémára, vagy egy nézőpontot egy másikkal helyettesítünk, ahogy ezt jelenleg tesszük. A csereberével gondolkodásunk rendszere és szerkezete továbbra is változatlan marad.

A gondolkodásmód megváltoztatása ennél sokkal mélyebb és összetettebb feladat.

Ahhoz ugyanis, hogy ez megvalósulhasson, nem a tartalom (sémák, gondolatok, kondíciók) módosítására, és nem is a generációs múlton történő évődésre kell törekedni. Mindezek csupán az intellektus kifinomult játékai, melyek továbbra is fogva tartják elménk kreatív részét. Hanem a gondolkodás folyamatának irányváltoztatására. Ha mindez bekövetkezik, már nem csupán a megszokott, tematikus átrendeződést érjük el, hanem egy olyan mérvű paradigmaváltás zajlódik le elménkben, amely már képes átformálni a tudat struktúráit. Megteremtve ezzel a gondolkodás evolúciós szintlépését.

Addig tehát, amíg továbbra is a megszokott teóriákat követve összekeverjük a „mit” és a „hogyan” fogalmát, illetve tovább süllyedünk a múlton való önsajnálkozás poklába, kizárólag a tünetek kezelésére korlátozódunk, életünk alapvető minősége pedig változatlan marad.

iTS. A tudatosság következő fejezete

Mindezek tükrében az iTS szemlélete radikálisan eltér a hagyományos megközelítésektől. Már nem a gondolatokat és viselkedési mintákat célozza meg, hanem egy sokkal mélyebb szintre fókuszál.

A belső zavar központi forrására. Arra a helyre, ahol létrejönnek azok a negatív, diszfunkcionális minták, melyek idővel konfliktusként törnek a felszínre.

Ebben az értelemben az iTS nem a sémák „kijavítására” vagy „megváltoztatására” törekszik, hanem felismerve, hogy konfliktusaink forrása belső, paradox mechanizmusainkban keresendő, közvetlenül a gondolkodás szerkezetének átvilágítására, majd átalakítására helyezi a hangsúlyt.

Ennek eredményeképp az iTS képes eljutni a konfliktusok valódi gyökeréig, melynek következtében egy problémát már nem csak tüneti szinten képes rendezni, hanem az egyén életét egészében alakítja át.

Mindezek megvalósításához az iTS szemlélete három kulcsfontosságú lépést határoz meg:

 1. A problémát okozó ellentmondások felfedezése és beazonosítása.
 2. Az ellentmondást életben tartó, kollektív szinten rejtőző központi állapot megtalálása, kibontása, majd értéktorzulásának rendezése.
 3. A teljes folyamat megvilágításán keresztül a helyes cselekvés irányának meglátása.

iTS gyakorlatok

Természetesen az iTS nem csupán elméleti háttérrel rendelkezik, hanem konkrét gyakorlatokkal is segíti az egyént a változás folyamatában.

Ezek a gyakorlatok különböző nehézségi szinteken érhetőek el, így mindenki a saját tempójában haladhat előre a megértés és fejlődés útján.

I. Alapszinten (Alaptanfolyam – 4 nap) a következő technikákra fókuszálunk:

 • Kettős-negáció technikája: Segít abban, hogy a különböző állapotokhoz rendelt értékek helyükre kerüljenek.
 • Megkérdőjelezés technikája: Ezen keresztül alapozzuk meg a mentális stabilitást.
 • Négy állat gyakorlat: A gondolkodási struktúrák alapszinten történő feltérképezése.
 • Döntés-Mátrix gyakorlat: Segítségével láthatóvá válnak a döntés folyamatának paradoxonjai, melyek így rendezésre kerülnek. Ennek hatására minden élethelyzetben helyesen fogunk cselekedni.

II. Haladó szinten (Stabilitás program – 12 nap) már mélyebbre merülünk a folyamatokban:

 • Fogalomtérkép: Ezzel a módszerrel a szavak mögöttes tartalmát tesszük láthatóvá. Segítségével fény derül azokra az elfedett szándékokra, melyeket kommunikáció közben elrejtenek előlünk.
 • Inverz táblázat: Olyan mélységben láttatja gondolkodásunk irányát meghatározó szándékainkat, motivációinkat és vágyainkat, ahogy ezt még egyetlen módszer sem tudta felfedni.
 • Inverz terápia: A konfliktusok rendezésének technikája, felhasználva a kettős-negáció technikáját.

III. Felső szinten (iTS Complex Therapy – 1 éves képzés) a következő specifikus gyakorlatok állnak rendelkezésre:

 • Generációs Hívószó: Az iTS szemléletének esszenciája. Az egyetlen olyan módszer, amely képes arra, amit eddig lehetetlennek véltünk: felszínre emeli és láthatóvá teszi azt a személyes, ám egyben kollektív alapállapotot, ami tudatunk centrumában helyezkedik el, és minden problémánk alapforrása.
 • Kollektív bontókérdések: Ezen keresztül hasznosíthatjuk a hipnózis előnyeit azáltal, hogy transzformálás helyett bontókérdéseket alkalmazunk a gondolkodás rendszerének átfordításához.
 • Kollektív transzérzékelés: Az iTS módszer által átdolgozott hipnózis technika, melynek támogatásával a bontó kérdések elhelyezhetővé válnak a tudattalan mélyrétegeibe.

Összefoglalva

Az iTS tényszerűen alátámasztott, mégis merésznek tűnő kijelentéssel él. Hogy a megújulás már nem választás kérdése – mindinkább szükségszerű lépés. És ha mindezt kényelemből, félelemből vagy tekintélyelvűségből nem merjük felvállalni, életünk minősége továbbra is ugyanezen a szinten marad. Ott, ahol a mai napig sem tanulta meg az ember, hogy egy másik ember bántása nem old meg semmilyen problémát, ott, ahol a szenvedésre, a küzdelemre, a szorongásra, vagy a zavarodottságra elkerülhetetlen dologként tekintünk.

Itt az idő tehát, hogy kellő komolysággal kijelentsük: a változás nem egy opció többé – hanem „kötelességünk”. Önmagunkkal, és a jövő generációival szemben.

Az iTS nem csak egy eszköz. Útmutató egy merész, új világ felé. Egy világ felé, ahol a helyes értékek mentén való élet nem pusztán álmokban rejlik, hanem a tettek valóságában.

Köszönjük, hogy elidőztél oldalunkon, és reméljük, találkozunk ezen a fantasztikus úton!

iTS

Olvasási idő kb: 4 perc

iTS rövid története

Az iTS szemlélete közel két évtizedes kutatási és gyakorlati tapasztalatok révén alakult ki, melyeket számos magánpraxisban résztvevő személy közvetlen tapasztalatai támasztottak alá. Ebben az időszakban számtalan kliens visszajelzése tanúskodott arról, hogy miközben a hagyományos módszerek segítségével úgy érezték megoldódtak problémáik, az újonnan felbukkanó életkörülmények között érzelmi és viselkedési nehézségeik ismét megjelentek. Ennek eredményeképp egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az ok-okozati összefüggések feltárásán alapuló analitikus és transzformatív megközelítések bár rövid távon hatékonyaknak tűntek, nem biztosítottak tartós változást az egyén életminőségében.

E megfigyelések alapján felmerült a kérdés, vajon létrehozható-e olyan szemlélet, amely képes véglegesen megszüntetni az ellentmondásokból eredő konfliktusok újbóli megjelenését? Az iTS e komplex kérdésre válaszolva jött létre.

Másként gondolkodni

Ahhoz, hogy másként éljünk, másként kell gondolkodnunk. Ennek tükrében számos terápiás modell igyekszik átformálni gondolatainkat, mintáinkat. Azonban a „gondolkodjunk másként” nem azt jelenti, hogy új nézőpontokat alakítunk ki azáltal, hogy egy sémát kicserélünk egy másik sémára. A gondolkodásmód megváltoztatása sokkal mélyebb és összetettebb feladat. Ugyanis nem a tartalom (sémák, gondolatok, kondíciók) módosítására kell törekedni, hanem a gondolkodás alapvető természetének, vagyis az információ feldolgozásának irányváltoztatására. Ez nem csupán egy tematikus átrendeződést eredményez, hanem egy alapvető paradigmaváltást hoz létre a tudatosság és az értelmezés szintjén. Addig tehát, amíg módszereink továbbra is a minták és sémák megváltoztatására fókuszálnak, összetévesztve ezzel a „mit” és a „hogyan” fogalmát, megoldásaik kizárólag a tünetek kezelésére korlátozódnak.

iTS koncepciója

Az iTS koncepciója ezért radikálisan eltér a hagyományos megközelítésektől. Nem a gondolatokat és viselkedési mintákat célozza meg, mivel ezek megváltoztatásával csak a probléma felszínes rétegét érintené. Ehelyett arra a mélyebb szintre fókuszál, amely már alapvetően magában hordozza azokat a negatív, diszfunkcionális mintákat, melyek idővel konfliktusként törnek a felszínre. Ebben az értelemben az iTS nem a sémák „kijavítására” vagy „megváltoztatására” törekszik, hanem felismerve, hogy konfliktusaink forrása belső, paradox mechanizmusainkban keresendő, közvetlenül a gondolkodás szerkezetének átvillágítására, átalakítására helyezi a hangsúlyt. Ez nem pusztán a reakciók és válaszreakciók elemzéséről szól, hanem mentális állapotaink mélyebb szinten történő megértéséről.

Az iTS így egyedülálló módon képes eljutni a konfliktusok gyökeréig, melynek következtében egy problémát már nem csak tüneti szinten rendezhetünk, hanem életünk egészén átívelő változásokat hozhatunk létre.

E célnak az eléréséhez az iTS három kulcsfontosságú lépést határoz meg:

 1. A problémát okozó belső ellentmondások beazonosítása.
 2. Az ellentmondást életben tartó, kollektív szinten rejtőző központi állapot megtalálása, kibontása, értéktorzulásának felismertetése.
 3. A teljes folyamat megvilágításán keresztül a helyes irány felfedezése.

Mindezeken kívül az iTS számos gyakorlati eszközt is biztosít annak érdekében, hogy a hétköznapok során hatékonyan alkalmazhassuk az újonnan szerzett látásmódot.

iTS gyakorlatok

Az iTS nem csupán elméleti háttérrel rendelkezik, hanem konkrét gyakorlatokkal is segíti az egyént a változás folyamatában. Ezek a gyakorlatok különböző nehézségi szinteken érhetőek el, így mindenki a saját tempójában haladhat előre a megértés és fejlődés útján.

I. Alapszinten a következő technikákra fókuszálunk:

 • Kettős-negáció technikája: Segít abban, hogy a különböző állapotokhoz rendelt értékek helyükre kerüljenek.
 • Megkérdőjelezés technikája: Ezen keresztül alapozzuk meg a mentális stabilitást.
 • Négy állat gyakorlat: A gondolkodási struktúrák alapszinten történő feltérképezése.
 • Döntés-Mátrix gyakorlat: Segítségével láthatóvá válnak a döntés folyamatának paradoxonjai, melyek így rendezésre kerülnek. Ennek hatására minden élethelyzetben helyesen fogunk cselekedni.

II. Haladó szinten mélyebbre mehetünk a folyamatokban:

 • Fogalomtérkép: Ezzel a módszerrel a szavak mögöttes tartalmát tesszük láthatóvá. Segítségével fény derül azokra az elfedett szándékokra, melyeket kommunikáció közben elrejtenek előlünk.
 • Inverz táblázat: Olyan mélységben láttatja gondolkodásunk irányát meghatározó szándékainkat, motivációinkat és vágyainkat, ahogy ezt még egyetlen módszer sem tudta felfedni.
 • Inverz terápia: A konfliktusok rendezésének technikája, felhasználva a kettős-negáció technikáját.

III. A legmagasabb, felső szinten a következő specifikus gyakorlatok állnak rendelkezésre:

 • Generációs Hívószó: Az iTS szemléletének esszenciája. Az egyetlen olyan módszer, amely képes arra, amit eddig lehetetlennek véltünk: felszínre emeli és láthatóvá teszi azt a személyes, ám egyben kollektív alapállapotot, ami tudatunk centrumában helyezkedik el, és minden problémánk alapforrása.
 • Kollektív bontókérdések: Ezen keresztül hasznosíthatjuk a hipnózis előnyeit azáltal, hogy transzformálás helyett bontókérdéseket alkalmazunk a gondolkodás rendszerének átfordításához.
 • Kollektív transzérzékelés: Az iTS módszer által átdolgozott hipnózis technika, melynek támogatásával a bontó kérdések elhelyezhetővé válnak a tudattalan mélyrétegeibe.

Összefoglalva

Az előző részekben bemutattuk az iTS szemléletét, módszertanát és céljait. Igyekeztünk rávilágítani, hogy az iTS szemlélete nem csupán egy újabb pszichológiai módszer vagy mentális tréning, hanem egy olyan komplex szemlélet, amely alapvetően új paradigmát kínál.

Ha az iTS gyakorlatait és elveit helyesen alkalmazzuk, az élet minden területén tényleges fordulatot érhetünk el, mivel nem a sémák átalakításával foglalkozik, hanem a gondolkodásmód szerkezetében kíván minőségbeli átfordulást elérni. És ha az alapoktól kezdve változik meg az ember gondolkodásának minősége, az nem csak egy-egy problémás területen hozhat létre javulást, hanem az élet minden aspektusában pozitív változásokat generálhat. Stabilizálódik mentális egészségünk, átalakulnak kapcsolataink és a kommunikációnk minősége, de a munkahelyi teljesítményre is pozitívan hat.

Ugyanakkor az iTS még egy területen kiemelkedő szereppel bír. A lelki prevenció megvalósításában. Támogatásával olyan stabil mentális alapot hozhatunk létre, amely megakadályozza, hogy cselekvéseinket a hamis értékrenddel bíró minták határozzák meg.

És még valami…

Az oldal elején felvetett kérdésre, hogy vajon változhatunk-e mélységeiben, az iTS válasza egyértelmű: igen, lehet másként élni. És ezt nem csak állítjuk, hanem meg is mutatjuk. Köszönjük, hogy elidőztél oldalunkon, és reméljük, találkozunk ezen az úton.

Tanfolyamaink

Tanfolyamaink

Gondolkodásmód…

Úgy kaptuk, akár az ösztönt az állatok, hogy irányítsa, védje az életünket. És mivel a természet azt üzente, hogy segítségével használhatjuk és uralhatjuk az anyagot, tudatunk kibontakozott, és elérte azt, amit hívhatunk akár abszolútumnak is. Ez az a hely tehát, ahol teljességgel önmaga lehet. De semmi keresnivalója ott, ami örök és áramló. Akár csak a szeretet…

gondolkodásmód

Úgy kaptuk, akár az ösztönt az állatok, hogy irányítsa és védje az életünket. És mivel a természet azt üzente, hogy használjuk és uraljuk az anyagot, tudatunk csak a fizikai térben fejlődött, és érezte magát otthonosan. Így aztán a gyakorlati, technikai jellegű dolgok irányában bontakozott ki. És ha erről az oldalról tekintünk rá, kijelenthetjük, hogy e világban elérte azt, amit hívhatunk akár abszolútumnak is. Ez az a hely tehát, ahol teljességgel önmaga lehet. De semmi keresnivalója ott, ami örök, áramló, és számára érinthetetlen.

• Tanfolyamok • Képzések • Programok •