Helyesen gondolkodni

A helyes gondolkodás annak eredménye, ha azzal foglalkozunk, hogy miként gondolkodunk, nem pedig azzal, hogy miről mit kellene gondolnunk. A helyes irányban mozgó gondolkodás az egyetlen dolog, amely képes véget vetni minden ellentmondásnak. Helyesen gondolkodni – intelligensen gondolkodni…

Helyes gondolkodás

A helyes gondolkodás annak eredménye, ha azzal foglalkozunk, hogy miként gondolkodunk, nem pedig azzal, hogy miről mit kellene gondolnunk. A helyes irányban mozgó gondolkodás az egyetlen dolog, ami képes véget vetni minden ellentmondásnak. Helyesen gondolkodni – intelligensen gondolkodni…

A változás kulcsa, a gondolkodás evolúciója.

Vajon bekövetkezhet?

iTSIntelligent Thinking System

– THE WAY OF THE RevolutionARy MIND –

A változás kulcsa, a gondolkodás evolúciója.

Vajon bekövetkezhet?

Intelligent

Thinking System

Gondolkodás

Gondolkodás

Olvasási idő kb.: 1 perc

Hogyan gondolkodunk?

Gondolkodni kell, a gondolkodás szükséges a mindennapi élethez. Ez az egyetlen eszközünk a kommunikációhoz, munkához, alapvető fizikai szükségletek kielégítéséhez, kapcsolatok kialakításához stb. A gondolkodás tehát az élet bizonyos területein elengedhetetlen.

A gondolkodás egyszerűen megfogalmazva nem más, mint az emlékezet válaszreakciója egy kihívásra. Például feltesznek nekünk egy kérdést, mi pedig válaszolunk arra. Hogyan történik mindez? Elménk belenéz az emlékezet tárházába, és miután megtalálta a keresett információt, gondolatokon keresztül válaszol a kérdésre. Mivel az emlékezet képekben nyilvánul meg (emlékképek), így gondolkodásunk is ezeken a belső képeinken keresztül valósul meg. Ezeket a képeket szimbólumoknak nevezzük.

Algoritmusaink csapdájában

Gondolkodásmódunkat a legtöbb esetben neveltetésünk által kondícionálódott sablonok, más néven, algoritmusok szabályozzák. Ezek alapján döntjük el, hogy valamit elfogadunk vagy elutasítunk. Legyen ez egy új kapcsolat kialakítása, egy tárgy megszerzése, vagy egy probléma megoldása.

Mivel algoritmusaink determináltak, így válaszreakcióink is mindig azok lesznek. Ugyanakkor, ami determinált az korlátozott, a korlátozottság pedig minden esetben konfliktust eredményez. Ezért felmerül a kérdés: lehetséges-e, hogy problémáink – legyenek azok munkahelyi, párkapcsolati vagy egyéb nehézségek – forrása nem egyéb, mint algoritmusaink által bekorlátozott, így kényszerpályán mozgó gondolkodásmódunk?

Gondolkodás

Olvasási idő kb.: 1 perc

Hogyan gondolkodunk?

Gondolkodni kell, a gondolkodás szükséges a mindennapi élethez. Ez az egyetlen eszközünk a kommunikációhoz, munkához, alapvető fizikai szükségletek kielégítéséhez, kapcsolatok kialakításához stb. A gondolkodás tehát az élet bizonyos területein elengedhetetlen.

A gondolkodás egyszerűen megfogalmazva nem más, mint az emlékezet válaszreakciója egy kihívásra. Például feltesznek nekünk egy kérdést, mi pedig válaszolunk arra. Hogyan történik mindez? Elménk belenéz az emlékezet tárházába, és miután megtalálta a keresett információt, gondolatokon keresztül válaszol a kérdésre. Mivel az emlékezet képekben nyilvánul meg (emlékképek), így gondolkodásunk is ezeken a belső képeinken keresztül valósul meg. Ezeket a képeket szimbólumoknak nevezzük.

Algoritmusaink csapdájában

Gondolkodásmódunkat a legtöbb esetben neveltetésünk által kondícionálódott sablonok, más néven, algoritmusok szabályozzák. Ezek alapján döntjük el, hogy valamit elfogadunk vagy elutasítunk. Legyen ez egy új kapcsolat kialakítása, egy tárgy megszerzése, vagy egy probléma megoldása.

Mivel algoritmusaink determináltak, így válaszreakcióink is mindig azok lesznek. Ugyanakkor, ami determinált az korlátozott, a korlátozottság pedig minden esetben konfliktust eredményez. Ezért felmerül a kérdés: lehetséges-e, hogy problémáink – legyenek azok munkahelyi, párkapcsolati vagy egyéb nehézségek – forrása nem egyéb, mint algoritmusaink által bekorlátozott, így kényszerpályán mozgó gondolkodásmódunk?

A forrás

Olvasási idő kb: 2 perc

Problémáink valódi forrása

Habár első olvasatra úgy tűnik, hogy igen, konfliktusaink és lelki problémáink legfőbb forrása nem egyéb, mint algoritmusaink által bekorlátozott gondolkodásmódunk, azonban ha jobban utánajárunk, kiderül, hogy mégsem ez a teljes igazság. Ugyanis – ahogy azt már olvashattad -, a gondolkodás folyamata az élet bizonyos területein elengedhetetlen. Olyannyira, hogy e rendszernek köszönhetjük, hogy az elmúlt évezredeket az emberi faj képes volt túlélni.

Azonban, ha nem közvetlen a gondolkodás folyamata az, ami konfliktusainkat okozza – habár direkt hatása tagadhatatlan -, akkor mi lehet a titok? Ahhoz, hogy erre választ kaphassunk, mint mindig, a teljes képet kell látnunk, ami a következő:

Az élet fizikai szintje által kifejlődött gondolkodásmódunk, ami ennek megfelelően technikai/gyakorlati megoldásokhoz szokott és a fizikai időhöz kapcsolódik, egy óvatlan pillanatban átcsúszott a működésében sokkal inkább kifinomultabb, és egészen más törvényeken alapuló pszichés miliőbe. Oda, ahová valójában nem való.

Ezt ismerte fel Jankai János, miután egy 2017-ben bekövetkezett személyes tragédia hatására teljes életátforduláson ment keresztül.

Kihívás és megoldás

E kardinális felismerést követően óriási kihívás teremtődött.

  • Vajon felszabadítható-e, megszabadítható-e a psziché a fizikai világ törvényeihez igazodó gondolkodásmódtól…?
  • És ha igen, miként lehet ezt megtenni…?
  • Hogyan lehet “kitessékelni” onnan, ahová nem való…?
  • Megtörhető-e valaha is ennek a roppant kifinomult, gigantikus rendszernek a hegemóniája ott, ahol semmi keresnivalója sincs…?

Mert egy dologban bizonyosak lehetünk. Hogy sem átalakítani, sem természetétől megfosztani nem lehet, és nem is szabad. Azonban addig, amíg a pszichében továbbra is meghatározó szereppel bír, kitalálhatunk bármilyen módszert, izmust vagy irányzatot, problémáinknak képtelenek leszünk végetvetni .

A Jankai János által megalkotott iTS® – Intelligent Thinking System szemlélete pontosan erre ad választ.

E szemlélet alkalmazásával a kettősségen és minősítésen alapuló gondolkodásmód irányt vált, és saját akaratából hagyja el azt a közeget, ahová nem való. Ennek eredményeképp pedig rend teremtődik életünkben. És ahol rend van, ott minden van.

Az iTS® (Intelligent Thinking System) létrejöttéről személyesebb hangnemben a jankaijanos.hu oldalon olvashatunk. Az “óvatlan pillanatban történt átcsúszásról”, az átcsúszás okozta bonyodalmakról, illetve mindezek rendezésének módjáról pedig részletesen a készülőfélben lévő “Nincs Alku” című könyvben lesz szó.

A forrás

Olvasási idő kb: 2 perc

Problémáink valódi forrása

Habár első olvasatra úgy tűnik, hogy igen, konfliktusaink és lelki problémáink legfőbb forrása nem egyéb, mint algoritmusaink által bekorlátozott gondolkodásmódunk, azonban ha jobban utánajárunk, kiderül, hogy mégsem ez a teljes igazság. Ugyanis – ahogy azt már olvashattad -, a gondolkodás folyamata az élet bizonyos területein elengedhetetlen. Olyannyira, hogy e rendszernek köszönhetjük, hogy az elmúlt évezredeket az emberi faj képes volt túlélni.

Azonban, ha nem közvetlen a gondolkodás folyamata az, ami konfliktusainkat okozza – habár direkt hatása tagadhatatlan -, akkor mi lehet a titok?

Ahhoz, hogy erre választ kaphassunk, mint mindig, a teljes képet kell látnunk, ami a következő: Az élet fizikai szintje által kifejlődött gondolkodásmódunk, ami ennek megfelelően technikai/gyakorlati megoldásokhoz szokott és a fizikai időhöz kapcsolódik, egy óvatlan pillanatban átcsúszott a működésében sokkal inkább kifinomultabb, és egészen más törvényeken alapuló pszichés miliőbe. Oda, ahová valójában nem való.

Ezt ismerte fel Jankai János, miután egy 2017-ben bekövetkezett személyes tragédia hatására teljes életátforduláson ment keresztül.

Kihívás és megoldás

E kardinális felismerést követően óriási kihívás teremtődött.

  • Vajon felszabadítható-e, megszabadítható-e a psziché a fizikai világ törvényeihez igazodó gondolkodásmódtól…?
  • És ha igen, miként lehet ezt megtenni…?
  • Hogyan lehet “kitessékelni” onnan, ahová nem való…?
  • Megtörhető-e valaha is ennek a roppant kifinomult, gigantikus rendszernek a hegemóniája ott, ahol semmi keresnivalója sincs…?

Mert egy dologban bizonyosak lehetünk. Hogy sem átalakítani, sem természetétől megfosztani nem lehet, és nem is szabad. Azonban addig, amíg a pszichében továbbra is meghatározó szereppel bír, kitalálhatunk bármilyen módszert, izmust vagy irányzatot, problémáinknak képtelenek leszünk végetvetni .

A Jankai János által megalkotott iTS® – Intelligent Thinking System szemlélete pontosan erre ad választ.

E szemlélet alkalmazásával a kettősségen és minősítésen alapuló gondolkodásmód irányt vált, és saját akaratából hagyja el azt a közeget, ahová nem való. Ennek eredményeképp pedig rend teremtődik életünkben. És ahol rend van, ott minden van.

Az iTS® (Intelligent Thinking System) létrejöttéről személyesebb hangnemben a jankaijanos.hu oldalon olvashatunk. Az “óvatlan pillanatban történt átcsúszásról”, az átcsúszás okozta bonyodalmakról, illetve mindezek rendezésének módjáról pedig részletesen a készülőfélben lévő “Nincs Alku” című könyvben lesz szó.

Metanoia

Metanoia

Olvasási idő kb: 1 perc

A változás törvénye

Persze amilyen egyszerűnek tűnik e felismerés és az abból fakadó feladat, mégsem olyan könnyű a dolgunk. Ugyanis ahhoz, hogy gondolkodásmódunk a számára megfelelő határok között mozogjon, el kell jutnunk a psziché legmélyén fekvő egyetemleges állapotokig. Vagyis elsőként át kell hatolnunk a mára már óriásivá nőtt kollektív sémák bonyolult rétegein.

Ez pedig rendkívüli figyelmet, gyors, kreatív, rugalmas, és mindenekelőtt a tekintélyelvűség alól felszabadult elmét kíván. Olyan elmét, ami kellőképp éber, és képes a vizsgálódások során a legvégsőkig elmenni úgy, hogy közben nem hagyja magát elterelni vagy félrevezetni. Ez pedig óriási kihívást jelent.

Ugyanakkor, ha mindez megvalósul, gondolkodásmódunk felszabadul az önmaga által létrehozott nyomás alól, felveszi a negáció irányát, majd ennek hatására képes lesz megugrani a következő evolúciós szintet. Ezzel pedig egyedülálló módon teljesítjük a konfliktusok feloldásának legfontosabb feltételét, miszerint: “Egy konfliktust soha sem lehet ugyanazon a szinten megoldani, mint ahol keletkezett.”

Az ITS kivételes szemlélete ehhez ad kulcsot. Gondolkodásmódunk evolúciós ugrásához…

Metanoia

Olvasási idő kb: 1 perc

A változás törvénye

Persze amilyen egyszerűnek tűnik e felismerés és az abból fakadó feladat, mégsem olyan könnyű a dolgunk. Ugyanis ahhoz, hogy gondolkodásmódunk a számára megfelelő határok között mozogjon, el kell jutnunk a psziché legmélyén fekvő egyetemleges állapotokig. Vagyis elsőként át kell hatolnunk a mára már óriásivá nőtt kollektív sémák bonyolult rétegein.

Ez pedig rendkívüli figyelmet, gyors, kreatív, rugalmas, és mindenekelőtt a tekintélyelvűség alól felszabadult elmét kíván. Olyan elmét, ami kellőképp éber, és képes a vizsgálódások során a legvégsőkig elmenni úgy, hogy közben nem hagyja magát elterelni vagy félrevezetni. Ez pedig óriási kihívást jelent.

Ugyanakkor, ha mindez megvalósul, gondolkodásmódunk felszabadul az önmaga által létrehozott nyomás alól, felveszi a negáció irányát, majd ennek hatására képes lesz megugrani a következő evolúciós szintet. Ezzel pedig egyedülálló módon teljesítjük a konfliktusok feloldásának legfontosabb feltételét, miszerint: “Egy konfliktust soha sem lehet ugyanazon a szinten megoldani, mint ahol keletkezett.”

Az iTS kivételes szemlélete ehhez ad kulcsot. Gondolkodásmódunk evolúciós ugrásához…

Gondolkodásmód…

Úgy kaptuk, akár az ösztönt az állatok, hogy irányítsa, védje az életünket. És mivel a természet azt üzente, hogy segítségével használjhatjuk és uralhatjuk az anyagot, tudatunk, kibontakozva a gyakorlati jellegű dolgok irányába, elérte azt, amit hívhatunk akár abszolútumnak is. Ez az a hely tehát, ahol teljességgel önmaga lehet. De semmi keresnivalója ott, ami örök és áramló. Akár csak a szeretet…

gondolkodásmód

Úgy kaptuk, akár az ösztönt az állatok, hogy irányítsa és védje az életünket. És mivel a természet azt üzente, hogy használjuk és uraljuk az anyagot, tudatunk csak a fizikai térben fejlődött, és érezte magát otthonosan. Így aztán a gyakorlati, technikai jellegű dolgok irányában bontakozott ki. És ha erről az oldalról tekintünk rá, kijelenthetjük, hogy e világban elérte azt, amit hívhatunk akár abszolútumnak is. Ez az a hely tehát, ahol teljességgel önmaga lehet. De semmi keresnivalója ott, ami örök, áramló, és számára érinthetetlen.

Tanfolyamaink

Tanfolyamaink