Küldetésünk

Amikor válságban vagyunk, egyik részünk magyarázatot követel, a másik különféle következtetések és tanulságok hálójában vergődik, a harmadik pedig igyekszik minél gyorsabban megszabadulni a kialakult helyzettől. Ugye mindannyian ilyenek vagyunk? Elutasítunk, magyarázatokat és okokat keresünk, különböző elméleteket állítunk fel, közben pedig lehetőségeinkhez mérten igyekszünk problémáinkról nem tudomást venni.

Azonban mindezek ellenére egy dologtól mégsem tudunk megszabadulni. Annak tényétől, hogy konfliktusainknak valamiért képtelenek vagyunk véget vetni.

Sokan próbáltak már ezen segíteni, azonban látható módon az átfordulás továbbra sem következik be. Lehet, hogy az ember már csak ilyen és ilyen is fog maradni? Egyre többen vallják azt, hogy helyzetünk menthetetlen. De valóban ez lenne az igazság? Hogy képtelenek lennénk véget vetni küzdelmeinknek és szorongásainknak..?

Az ITSIAA szervezet bizonyos abban, hogy a valódi átfordulás bekövetkezhet.

A titok a helyes sorrend visszaállításában rejlik. Ugyanis addig, amíg úgy akarjuk az emberi természetet megváltoztatni, hogy közben nem értjük azt, kudarcot fogunk vallani. Ellenben ha elsőként az emberi természet, vagyis a gondolkodás rendszerének megértésével foglalkozunk, valóban sikerre vihetjük az életünket. Ugyanis minden probléma csak addig megoldhatatlan, amíg meg nem értjük az elmét, amelyik a problémán gondolkodik. Az ITSIAA szervezet világszerte ennek a szemléletnek a megismertetésén tevékenykedik.

Filozófiánk

Szeretünk segíteni

Ennyire egyszerű. És mivel ezt komolyan gondoljuk, így felelősen akarjuk ezt képviselni. Márpedig felelősen akkor járunk el, ha kiderítjük mi az, ami helyes. És legyünk őszinték… Elolvashatjuk a világ összes könyvét, találkozhatunk a bölcsek bölcsével, felkereshetjük a legnagyobb szaktekintélyeket, végül mégis csak vissza kell térnünk önmagunkhoz. Ahhoz a “valakihez”, aki reggeltől estig küzd és dolgozik, és akinek oly kevés öröme van az életben. Önismeret nélkül tehát nem létezhet semmiféle átalakulás. És mivel az elme rendszerének megértésénél nincs mélyebb és valósabb önismeret, mi ezt az utat képviseljük.

Társadalmi felelősségvállalás

Úgy véljük, minden józanul gondolkodó egyénnek komolyan el kellene kezdenie aggódnia azon, hogy milyen jövő is vár ránk és gyermekeinkre. Mindez kiváltképp érvényes a lelki egészség megóvásán munkálkodó emberekre. Hisz lássuk be, ha az egyénben természetes rend van és béke, kétségtelen, hogy a társadalomban is természetes rend és béke fog uralkodni. Ezért terapeutaként, coachként, mentorként vagy egyéb segítőként, mindannyian felelősök vagyunk abban, hogy feltegyük magunknak a kérdést: “vajon mi az, amit tevékenységemmel valóban támogatok? Kétségbeesett embereknek segítek visszailleszkedni egy még inkább kétségbeesett és betegebb társadalomba, vagy munkámmal inkább az egyéni élet felszabadításában segédkezek…?”

Ki-ki döntse el saját maga….

Hogy szabadok lehessünk, véget kell vetnünk mindennemű alárendeltségnek. Legyen az egy személy, vagy egy eszme, lényegtelen. Erre pedig csak akkor leszünk képesek, ha teljes egészében megértjük az elme rendszerét.

Az ITSIAA ezt az utat támogatja…

Embernek maradni

Legfőbb feladatunk, hogy ne csak tudósok, munkások, igazgatók és beosztottak, ne csak anyák és apák, tanítók és terapeuták, vallási vezetők, hívők és ateisták, hanem elsődlegesen emberek legyünk. Félelemtől mentes nők és férfiak, akik szabadon gondolkodhatnak megértve így az életet, ezen keresztül pedig problémáikat és nehézségeiket.

Az ITS szemléletét képviselő képzéseink megalkotásakor ez volt az elsődleges szempontunk. Hogyan valósítható meg az a munka és légkör, amelyben természetes könnyedséggel oldódhatnak fel tekintélyelvek, szűnhetnek meg szerepek, fejeződhetnek be ítélkezések és véleményezések – teret adva így a kreativitásnak és a valódi együttlétnek. Büszkék vagyunk arra, hogy mindezt nem csak hogy sikeresen megvalósítottuk, hanem folyamatosan felül is vizsgáljuk. Hisz ami helyes, az mindig kiállja a kételkedés próbáját.

ITSIAA – Embernek maradni

A gondolkodás új szintjét képviseljük

Ahhoz, hogy megrekedt életünk kiléphessen medréből, nem követésen alapuló, hanem egyfajta kreatív, mégis passzív, azaz fordított gondolkodásmódra van szükségünk. Vagyis ha meg akarjuk érteni, mi történik az életünkben, inverz módon kell megközelítenünk minden kérdést. Ugyanis az a fajta szemlélet, hogy „mit tegyünk annak érdekében hogy valamilyenek legyünk” – minden esetben utánzáshoz vezet. Azonban utánzásból soha sem születhet semmi új, legfeljebb pangás és unalom. Az unatkozó ember pedig eltompul és gonosszá válik. Hogy megértsük önmagunkat, passzív módon kell tehát megvizsgálnunk mindent, nem pedig egy pozitív rendszeren keresztül, ami ígéretek által hiteti el hatékonyságát.

Az ITSIAA határozottan halad azon az úton, amely a gondolkodásnak ezen új irányát képviseli.

Támogatói programunk

Nézzünk szembe a valósággal. Módszereink többsége válságban van, hisz nyilvánvaló, hogy csak egy bizonyos szintig képesek segítséget nyújtani. És lehet, hogy támogatásukkal egy darabig kedvesebbek leszünk egymáshoz, azonban életünkben újból viszály fog kirobbanni. Ezért új alapokat kell teremteni, amihez új „munkásokra” van szükség. Olyan egyénekre, akik mernek kételkedni, ezáltal pedig friss értékekre lelni.

Ma még elenyésző számban vannak a világban azok, akik megfigyelve az életet, ráébredtek arra, hogy az ember pszichológiai szinten megtorpant, és szükségszerűvé vált a következő kognitív szint meglépése.

Az ITSIAA szövetség ezért célként tűzte ki a segítők új generációjának támogatását.

Nemzetközi szervezetébe várja azokat a terapeutákat és segítőket – függetlenül a képviselt módszertől – akik innovatív szándékkal bírnak. Új ötleteiket megoszthatják másokkal az ITSIAA által szervezett ingyenes előadásokon – akár nemzetközi szinten is. Jelentkezni az info@its-iaa.hu, illetve angol nyelven az info@its-iaa.com e-mail címen lehet.

Csatlakozz Te is a segítők új generációjához!

MINDEN MEGVÁLTOZTATHATÓ!

Kreativitás & Egyszerűség

Képzéseinkkel az egyszerűséget képviseljük. Az egyszerűség nem a bonyolult dolgok feletti elsiklásról és azok mellőzéséről szól. Épp ellenkezőleg. Az egyszerűség azt jelenti, hogy a bonyolultság legmélyére hatolva megértjük annak minden kuszaságát, majd egy elegáns mozdulattal felszínre emeljük a letisztult lényeget. Mindez pedig a megszokottól eltérő, másfajta gondolkodásmódot, sok-sok törődést, és természetesen komoly odafigyelést igényel.

Az ITSIAA szervezet ezt az utat képviseli. Módszereink egyedülálló módon közelítik meg az emberi problémákat, alkalmazásuk során új távlatok nyílnak mind a terápiák világában, mind pedig az önismeret, önfejlődés területén.

Csak akkor fedezhetjük fel az élet szépségét, ha az önmagába bonyolódott elmében rendet teremtünk. Ehhez pedig kreativitás szükséges. Márpedig kreativitás csak a szabadságban létezik.

Csatlakozz Te is a segítők új generációjához

LÉPJ ÚJ SZINTRE!

ITS COMPLEX THERAPY
PARADOX-PSZICHOLÓGIA
NEURO-SOMATIC HIPNÓZIS
AZ ELME FORRADALMA