Felejtsd el, amit eddig a problémáid okáról gondoltál!

A Generációs Hívószó jelenleg az egyetlen olyan metódus, amely képes bárki számára felszínre emelni és ezzel láthatóvá tenni konfliktusainak és küzdelmeinek központi forrását. A Generációs Hívószó (GH) az alku nélküli igazsággal való találkozás. Fényében lemeztelenednek önsorsrontó folyamataink - tévedéseinket és önbecsapásainkat pedig egybefűzve láttatja meg velünk. Értelmet nyerve ezzel minden fájdalmunk és bánatunk...

Forradalmi áttörés konfliktusaink közvetlen forrásának megtalálásában.

Generációs Hívószó

Küzdelmeink forrása

A Generációs Hívószó az elme természetének, mozgásának és viselkedésének közel 10 évig tartó tanulmányozása révén született meg, amit nevezhetünk az ITS szemléletének kiteljesedéseként is.

A GH a mai napig az egyetlen olyan eszköz, amely képes bárki számára felszínre emelni és ezzel láthatóvá tenni konfliktusainak és küzdelmeinek központi forrását. A GH az alku nélküli igazsággal való találkozás. Fényében lemeztelenednek önsorsrontó folyamataink, tévedéseinket és önbecsapásainkat egybefűzve láttatja meg velünk – értelmet nyerve ezzel minden fájdalmunk és bánatunk.

A GH megismerésén keresztül életünk abszolút szakértőjévé válhatunk. Támogatásával nincs több titok, homály vagy értetlenség.

A mintahorgony

A Generációs Hívószó megtalálása az egyetlen olyan létező eljárásmód, amely képes leplezni azt az örökletes központi mintát, amelybe elménk lehorgonyozva tartja magát.

Hogyan zajlik a folyamat?

Miután Énünket ideák sokasága tartja egyben, így szükséges számára, hogy létrehozzon egy olyan központi részt, ahová állandóan lehorgonyozhat. Szemléletes példával lefestve, az Én hasonlatos egy cölöphöz kipányvázott jószághoz, akinek mindig csak akkora mozgástere lesz, amekkorát a kötél hossza enged. Mivel az „Én” esetében a kötél hosszát mindig a megtanult minták és beidegződések szabják meg, így sosem lehet sem szabad, sem pedig rugalmas. Ezért valójában változni sem képes, legfeljebb alkalmazkodni. Értelmetlen tehát olyasmikben hinni, mint például „énkép” vagy „személyiség” fejlődés.

  • Azonban, ha az elme (ami nem azonos az Énnel) tudatára ébred önmaga működésére és tényszerűsíti törekvéseinek hiábavalóságát, paradox módon, ő maga vágja el azt a kötelet, amivel az „Én” által önmagát kipányvázta.

A Generációs Hívószó (GH) megtalálása pontosan ebben képes kivételes segítséget nyújtani. Ugyanis azt a centrális elemet leplezi le, amihez az „Én” mindenáron ragaszkodik, és amihez kikötve tartja nem csak önmagát, hanem egyúttal az elmét is. Mivel ez egy örökletes központi minta, így ha nem kezdünk vele semmit, értelemszerűen nemzedékről nemzedékre tovább adjuk.

A Generációs Hívószó tökéletesen megadja azokat a támpontokat, melyek segítségével elindulhatunk az egyetlen lényegesnek számító cél felé. Ez pedig az élet felszabadítása az ideák béklyója alól.

Személyes kihívásunk

GH. Egyetlen szóba sűrűsödött élet. Egyéni ajtónk, amelyen keresztül a legszemélyesebb módon léphetünk be és tehetjük láthatóvá rendszerünket. Átjárja minden tettünket, vágyunkat, gondolatunkat és álmunkat.

Ez alapján választjuk meg kapcsolatainkat, munkánkat, tárgyainkat, áthatja sémáinkat és szokásrendszereinket. Életünk rejtett motorja, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, megszüntetni, megoldani, vagy lecserélni. De valójában nem is kell. Hisz a legtökéletesebb lehetőséget biztosítja arra, hogy önmagunkat olyan mélységeiben lássuk, ahogy addig ezt még soha sem tehettük meg.

Becses, mert menedéket nyújt, imádott mert örök reményeink forrása, és „hívószó”, mert epekedünk érte. Nélküle senkik vagyunk, általa mindennek érezzük magunkat, felemel ha fájunk, és leteper, ha ellene vagyunk. Lényünk egyetlen, felülmúlhatatlan kihívása…

Az öröm forrása soha nem a megszokott dolog újbóli ismétlésében van elrejtve, hanem abban a vágyban találhatjuk meg, amely mindig készen áll az ismeretlenre…

Kreativitás & Egyszerűség

Képzéseinkkel az egyszerűséget képviseljük. Az egyszerűség nem a bonyolult dolgok feletti elsiklásról és azok mellőzéséről szól. Épp ellenkezőleg. Az egyszerűség azt jelenti, hogy a bonyolultság legmélyére hatolva megértjük annak minden kuszaságát, majd egy elegáns mozdulattal felszínre emeljük a letisztult lényeget. Mindez pedig a megszokottól eltérő, másfajta gondolkodásmódot, sok-sok törődést, és természetesen komoly odafigyelést igényel.

Az ITSIAA szervezet ezt az utat képviseli. Módszereink egyedülálló módon közelítik meg az emberi problémákat, alkalmazásuk során új távlatok nyílnak mind a terápiák világában, mind pedig az önismeret, önfejlődés területén.

Csak akkor fedezhetjük fel az élet szépségét, ha az önmagába bonyolódott elmében rendet teremtünk. Ehhez pedig kreativitás szükséges. Márpedig kreativitás csak a szabadságban létezik.

Csatlakozz Te is a segítők új generációjához

LÉPJ ÚJ SZINTRE!

ITS COMPLEX THERAPY
PARADOX-PSZICHOLÓGIA
NEURO-SOMATIC HIPNÓZIS
AZ ELME FORRADALMA