Szervezetünk

Szervezetünk

A 2020-ban alapított ITSIAA (Intelligent Thinking System Independent American Association) amerikai székhelyű nemzetközi szervezet célja, hogy az általa képviselt iTS® – Intelligent Thinking System szemlélet segítségével előmozdítsa az emberi gondolkodás evolúcióját, az egyén mentális egészségének kiteljesedését, valamint a lelki gondok megoldásával kapcsolatos reformokat. Hozzájárulva ezzel az önfejlődés iránt komolyan érdeklődők új generációjának megszületéséhez.

Ezen túlmenően elkötelezettek vagyunk a pszichológiai módszerek megújulását elősegítő kutatások, valamint a mentális egészség reformját támogató EU szakpolitikák mellett. Ennek tükrében szervezetünk szoros együttműködést ápol többek között a WHO (World Health Organization) Páneurópai Mentálhigiénés Koalícióval is.

Azoknak a terapeutáknak, lelki segítőknek, coachoknak és mentoroknak pedig, akik az iTS® szemléletét munkájuk során alkalmazni kívánják, megfelelő minőségű oktatást és ehhez kapcsolódó ösztöndíjat biztosítunk (lásd: tandíjtámogatási program)

Küldetésünk

Küldetésünk

Az ember mentálisan csak abban az esetben egészséges, ha élete mentes a belső ellentmondásoktól, és képes természetes határozottsággal elutasítani mindent, ami megosztó.

Mivel ellentmondásos életünk paradox gondolkodásmódunk következménye, így elsődlegesen ezen a téren kell alapvető fordulatnak bekövetkeznie. Megszakítva ezzel minden olyan mentális folyamatot, ami megosztó életet hoz létre.

Szervezetünk ebben a felelősségteljes és kivételes munkában vállal világszerte kiemelkedő szerepet. Támogatva ezzel olyan minőségű társadalmak létrejöttét, ahol gyermekeink már biztonságban és szabadon élhetnek, és ahol kreatív, kiteljesedett emberként kapcsolódhatunk egymáshoz, a természethez, az élet egészéhez.

Küldetésünk

Küldetésünk

Az ember mentálisan csak abban az esetben egészséges, ha élete mentes a belső ellentmondásoktól, és képes természetes határozottsággal elutasítani mindent, ami megosztó. Mivel ellentmondásos életünk paradox gondolkodásmódunk következménye, így elsődlegesen ezen a téren kell alapvető fordulatnak bekövetkeznie. Megszakítva ezzel minden olyan mentális folyamatot, ami megosztó életet hoz létre.

Szervezetünk ebben a felelősségteljes és kivételes munkában vállal világszerte kiemelkedő szerepet. Támogatva ezzel olyan társadalmak megszületését, ahol gyermekeink már biztonságban és szabadon élhetnek, és ahol kreatív, kiteljesedett emberként kapcsolódhatunk egymáshoz, a természethez, az élet egészéhez.

KÜLDETÉSÜNK

Tevékenységeink

Az ITSIAA nemzetközi szervezet által kidolgozott képzéseken a résztvevők megtanulhatják, hogyan alkalmazhatják magánéletükben és/vagy terápiás munkájukban az iTS® forradalmian új és hatékony szemléletét. A képzési programok elvégzése után már nem csak részleges megoldásokra leszünk képesek, hanem egyedülálló módon a teljes életátfordulás támogatására. Ez kivételes és nagyszerű dolog.

2/ iTS® Self Study Centre

Központjaink békés és rendezett teret kívánnak nyújtani azok számára, akik mélyebben és szerteágazóbban szeretnék megérteni önmagukat, cselekvéseik rejtett mozgatórugóit és gondolkodásmódjuk folyamatait.

A látogatók közösen, együtt gondolkodva járják körül, hogy az ember miért ragad bele számtalan problémába. Behatóan vizsgálják meg az elme természetét és működését, miközben szoros kapcsolatba kerülnek gondolataikkal és érzelmeikkel. Központjainkban komoly, intenzív munka folyik önmagunk megismerése érdekében. Ezzel alapozzuk meg egy olyan jövőbeli társadalmat, ahol gyermekeink félelem nélkül, biztonságban és jólétben élhetnek majd.

Az iTS® Self-Study Centre programjait az iTS® “Certified Lead Instructor” végzettséggel rendelkezők mentorálják és támogatják jelenlétükkel.

3/ iTS® Kutatási program

2022-ben szervezetünk támogatásával kezdetét vette az iTS® – szemléletének tudományos mérési módszereken alapuló hatékonysági bizonyítása.

A kutatás számos, ellenőrzött és minősített folyamaton keresztül zajlik. Az előzetes eredmények rendkívül ígéretesek. Az eddigi konszenzusok alapján az iTS® szemlélete nem csak kimagaslóan értékes eszköz lehet az emberi problémák mélyebb szinten történő megoldásában, hanem alapjaiban képes megreformálni terápiás módszereinket. Természetesen az eredmények megerősítéséhez további kutatásokra van még szükség, melyek előreláthatólag 2024-ben befejeződnek.

Az iTS® szemléletének használatával már nem csak tünetkezelésre, hanem teljes életátfordulásokra leszünk képesek. Ami kivételes és nagyszerű dolog.

Tevékenységeink

Képzések és tanfolyamok

Az ITSIAA által szervezett képzéseken a résztvevők megtanulhatják, hogyan alkalmazhatják magánéletükben és terápiás munkájukban az iTS® forradalmian új és hatékony szemléletét. A képzési programok elvégzése után már nem csak részleges megoldásokra leszünk képesek, hanem egyedülálló módon a teljes életátfordulás támogatására. Ez kivételes és nagyszerű dolog.

iTS® Self-Study Centre

Központjaink békés és rendezett teret kívánnak nyújtani azok számára, akik mélyebben és szerteágazóbban szeretnék megérteni önmagukat, cselekvéseik rejtett mozgatórugóit és gondolkodásmódjuk folyamatait.

A látogatók közösen, együtt gondolkodva járják körül, hogy az ember miért ragad bele számtalan problémába. Behatóan vizsgálják meg az elme természetét és működését, miközben szoros kapcsolatba kerülnek gondolataikkal és érzelmeikkel. Központjainkban komoly, intenzív munka folyik önmagunk megismerése érdekében. Ezzel alapozzuk meg egy olyan jövőbeli társadalmat, ahol gyermekeink félelem nélkül, biztonságban és jólétben élhetnek majd.

Az iTS® Self-Study Centre programjait az iTS® „Certified Lead Instructor” végzettséggel rendelkezők mentorálják és támogatják jelenlétükkel.

iTS® kutatási programok

2022-ben az ITSIAA szervezet támogatásával megkezdődött az iTS® terápiás hatékonyságának tudományos méréseken alapuló bizonyítása. A kutatás számos ellenőrzött folyamaton keresztül zajlik. Az előzetes eredmények rendkívül ígéretesek, és az általános konszenzus alapján az iTS® nem csak kimagaslóan értékes eszköz, hanem valóban képes alapjaiban megreformálni terápiás módszereinket. Természetesen további kutatásokra van még szükség ezen eredmények megerősítéséhez.

Az iTS® szemléletének használatával már nem csak részleges kiigazításokra, hanem életátfordulásokra leszünk képesek, ami kivételesen nagyszerű dolog.